Płatności e-GOV w modelu Payment-as-a-Service

Jak wyglądają e-płatności w e-administracji?

Zapraszam do przejrzenia prezentacji, którą miałem na Copernican Digital Forum 19 maja 2022 r. na UMK w Toruniu

oraz do lektury:

Górka J., Ujęcie problemowe usługi elektronicznych płatności w e-administracji na przykładzie ZUS (Payment-as-a-Service), „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka”, Nr 4 (151) 2021: wersja PL, wersja ENG