O mnie (about me)

Jakub Górka, dr nauk ekonomicznych (Ph.D. in economics)

Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Zakładzie Bankowości i Rynków Pieniężnych (Katedra Systemów Finansowych Gospodarki) www.wz.uw.edu.pl

Assistant Professor at the Faculty of Management, University of Warsaw in the Banking and Money Markets Department (Chair of Financial Systems) www.wz.uw.edu.pl/en

Specjalność: system płatniczy, ekonomika pieniądza, pośrednictwo finansowe, FinTech

Specialty: payment system, monetary economics, financial intermediation, FinTech

E-mail: jgorka [@] wz.uw.edu.pl; jgorka [@] jgorka.pl

J.Gorka green jpg

Aktualnie (currently):

  • ekspert Komisji Europejskiej w PSMEG (expert of the European Commission in the PSMEG),
  • radca Prezesa ZUS (advisor to the President of Social Insurance Institution)
  • w latach 2016-17 lider strumienia „e-Daniny” w programie rządowym „Od papierowej do cyfrowej Polski” (in the years 2016-17 leader of the stream „e-Taxes” in the governmental programme „From paper to digital Poland”)